Czech Raildays ve Světě techniky

Ve středu 17.6.2015 jsme zajišťovali slavnostní večerní raut pro 400 hostů veletrhu Czech Raildays.