Folklor bez hranic 2015

Ve dnech 16. - 22.8. 2015 jsme zajišťovali celodenní stravování pro 150 mezinárodních účastníků festivalu Folklor bez hranic s ohledem na tradiční kuchyně a stravovací návyky zúčastněných národností (Indonésie, Mexiko, Gruzie, Maďarsko, aj.)