SAMA DOMA ČESKÁ TELEVIZE 9.11.2018

1. VSTUP
 
2. VSTUP
 
3. VSTUP